Tag Archives: khuyến mãi lắp truyền hình cáp fpt

Truyền Hình Cáp FPT

lap truyen hinh fpt

Trước kia nói đến FPT người ta nghĩ đến dịch vụ internet FPT,nhưng nay với nhu cầu sử dụng ngày càng đa dang FPT telecom cung cấp dịch vụ truyền hình cáp FPT,sử dụng chất lượng không bị dật và ảnh hưởng của thời tiết,đường truyền chạy bằng sọi thủy tinh nên không anh hưởng bỏi sét đánh như đường ...

Read More »