Mạng-Máy Tính

Cách kiểm tra IP của máy tính

Máy tính khi kết nối mạng internet cáp quang FPT sẽ có một địa chỉ IP giống như việc con người có tên vậy, và địa chỉ IP có 2 dang. Một là IP tĩnh, với những IP tĩnh thì đó là địa chỉ cố định,thường được áp dụng trong hệ thống mạng lớn, được cấp phát miễn phí khi ...

Read More »