0339512005

Đặt Cọc Điểm Đen

Quy Định Đặt Cọc Khi Lắp Mạng FPT

doi-mat-khau-wifi

FPT Telecom thông báo các quy định đặt cọc khi lắp mạng FPT với các mức như sau: Quyết định đặt cọc do công ty cổ phần viễn thông ra quyết định đặt cọc điểm đen khi lắp mạng FPT. Khu vực thuộc nhóm 1:Đặt cọc 330.000đ ,cước phí sẽ được chuyển vào tài khoản của quý khách là 300.000đ(cước ...

Read More »